Sunday, February 22, 2015

1530. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Nhìn từ Ikea cạnh phi trường NewarkPhi trường Newark – Nguồn: internet
Nhìn ra bên ngoài phi trường tấp nập
Nhìn lên trên trời  tàu xuống tàu lên
Nhìn quanh mọi người, đi đi, chạy chạy
Nhìn lại đời mình, xuống xuống lên lên

Nhìn  xuống lầu cao, đường ngang đường dọc
Nhìn lòng bàn tay, đường dọc đường ngang
Nhìn miệng lưỡi mình, tiếng người tiếng mẹ
Nhìn thân phận mình, Mỹ Việt tùm lum


Trần Hoài Thư

(trong NHỦ ĐỜI BAO DUNG)