Sunday, February 22, 2015

1527. Thơ TRẦN VẠN GIÃ Ra giêng / Ghi ở quán cócPhong cảnh Vạn Giã – Nguồn internet
RA GIÊNG


Ra giêng bông cải trổ ngồng
Nẫu về xứ nẫu có chồng bỏ ta
Tết tàn. nẫu cũng đi xa
Tình như sương khói bay qua cuộc đời.GHI Ở QUÁN CÓC


Đưa tay phủi bụi sách này
Đã vàng màu giấy. Đã dày thời gian
Đưa tay dạo lại cung đàn
Rượu khô đáy cốc. Cuộc tàn. Quán khuya.


Trần Vạn Giã