Wednesday, February 18, 2015

1512. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Đêm trừ tịch nghe tiếng còi tàu

Trần Hoài Thư
Đêm trừ tịch nghe tiếng còi tàuXa nhà mấy mươi năm
Tình hoài h
ương đông cng
T
ết theo bông tuyết trng
L
t bay đy hn

Chợt nghe tiếng còi tàu
V
ng trong đêm tr tch
Ti
ếng còi tàu quen thuc
Sao đêm nay gi
t mình ?


Trần Hoài Thư
18.2.2015
(30 tháng chạp)Tranh Bùi Xuân Phái - 1978