Monday, February 16, 2015

1502. Thơ LỮ QUỲNH Ngày nào mượn thơ Nguyễn Bính để tỏ tình chị

Lữ Quỳnh
Ngày nào mượn thơ Nguyễn Bính
để tỏ tình chị


nhớ ngày rất trẻ tôi yêu chị
chép Xuân Tha Hương cả chục lần
tết này chưa chắc em về được
em gửi về đây một tấm lòng  (*)
tặng chị kèm theo tình mới lớn
từng đêm dõi bóng ngoài sân trăng

đem thơ chị ép vào trang sách
chị nhốt tình tôi thật lạnh lùng
từ đó xuân qua rồi xuân tới
chị giã từ tôi đi lấy chồng
tôi đem thơ dại phơi ngày tháng
thương chị từ nay phải bế bồng

rồi tháng ngày qua theo cánh gió
giang hồ em chị tóc pha sương
lòng xưa giậu đổ bờ hiu quạnh
biền biệt tin nhau… nhạn cuối trời

gửi chị bài thơ đang viết dở    
nhờ mây mượn gió cuốn thơ đi…


Lữ Quỳnh
San Jose, 2012 - 2013

(*) Nguyễn Bính  (1918-1966)