Thursday, February 12, 2015

1488. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Mây. tháng giêng

Hoàng Xuân Sơn
mây.  tháng giêng 


lỡ nhìn theo áng mây cong
nên con mắt đã chạy vòng tiêu sơ
cây hoang. đời nhuốm bụi bờ
trưa ai mắc võng lời thơ đột tàn
chữ nằm trên một cuống nhang
lụi rồi tâm tưởng khói lan mộ chiều
nghe dài tóc bạc xiêu xiêu
ốm theo mây tận một liều tuý vi
sắc muông đã lạnh chân quỳ
mùa chim cánh tải còn nghi hoặc nào
khi về đồn quận lao xao
nhà chôn thạch động cho đào tị bay
khóa nồng còn đứng loay hoay
thèm nghe thân nhiệt cuối ngày luân lưu
vàng mai rụng hết xuân kiều
sao còn biếc ngọc tỳ kheo vết buồn
thôi thì.  lặng.  với mây tuôn


hoàng xuân sơn

26. jan. 2015