Monday, February 2, 2015

1463. Thơ LỮ QUỲNH Giọt nước vô biên
Lữ Quỳnh
Giọt nước vô biên


bên kia núi bạn yên bề
thiên đường miên viễn có gì hay không
bạn rời xa cõi trần hồng
lênh đênh tiếng nói. mênh mông tiếng cười
ai người thiếu vắng niềm vui
chỉ trong mơ. mới thấy thôi nỗi phiền
hết rồi giọt máu cuồng điên
chừ là giọt nước vô biên cội nguồn
hoang vu chờ lúc qua truông
biết rồi có gặp nhau không chốn ngoài


Lữ Quỳnh
February 1, 2015


Lữ Quỳnh – Đinh Cường – Trịnh Công Sơn – Bửu Chỉ
Sài Gòn - 1989