Thursday, February 5, 2015

1473. Thơ ĐINH CƯỜNG Trở chiều, nhớ bạn gọi thăm

ĐINH CƯỜNG 
Trở chiều, nhớ bạn gọi thăm


Trở chiều, ngồi lại cời than
Nhen bùng ngọn lửa chưa tàn ba sinh.
( Tô Thuỳ Yên )


Trở chiều, nhớ bạn nơi đâu
mà lâu ngày quá không thăm hỏi gì

bấm cell phone gặp bạn hiền
hỏi sao. mình cũng liêu xiêu đứng ngồi

giọng thì vẫn Tô Thuỳ Yên
cứ sang sảng. tôi nói mừng Tiên ơi 

thơ như bạn có mấy người
chưa ai tạc tượng để đời mai sau

Poet, what do you seek
in the sunset ? nhớ câu thơ bạn thích
của Antonio Machado

hoàng hôn xô bóng ta trên cát
ta lớn lao và ta cô đơn ...

nằm nhoài. trở dậy hỏi thăm
vui sao nghe tiếng bạn hăm hở cười …


Virginia, February 5, 2015
Đinh Cường

- Tô Thuỳ Yên - Ngọc Dũng - Đinh Cường 
Virginia 1994