Saturday, January 31, 2015

1458. Thơ ĐINH CƯỜNG Tiếng chim huyết lệ

ĐINH CƯỜNG 
Tiếng chim huyết lệ


Con chim nhào chết khô trên cửa
Cửa đóng tự ngàn năm bặt âm
( Tô Thuỳ Yên )


Cửa đóng làm nhớ cha Ralph
người Meggie yêu trong nỗi đau
tuyệt vời. trong The Thorn Birds
mà tác giả là Colleen Mc Cullough
vừa mới mất. bản dịch tiếng Việt
của Phạm Mạnh Hùng rất hay
Tiếng chim hót trong bụi mận gai
và Trung Dũng thì dịch
Những con chim ẩn mình chờ chết
Les oiseaux se cachent pour mourir
cả truyện cả phim của bà đuợc
nhắc nhớ nhiều ở Việt Nam

hay tin bà mất tôi nhớ bụi mận gai
và tiếng chim hót hay nhất rồi lịm dần
trong chiếc gai đâm. chiếc gai dài nhất
ôi tình yêu đẹp  mà đau đớn thay

chờ những người giỏi đọc nhiều nguyên tác
và sẽ viết kỹ về bà. một nhà văn người Úc
ở đó có Nguyễn Hưng Quốc có Hoàng Ngọc Tuấn
( tiếng đàn guitar của Tuấn đôi khi cũng là tiếng
 gai đâm thấu buốt hồn người )

một tác giả mình yêu thích khi nghe tin mất
cũng buồn. bà sinh năm 1937, hơn tôi 2 tuổi.


Virginia, January 31, 2015
Đinh Cường

- Tiếng chim huyết lệ 
viết chì trên giấy - đinhcuong