Tuesday, January 27, 2015

1444. Thơ LỮ QUỲNH Thấy gì, chỉ thấy...

Lữ Quỳnh
Thấy gì, chỉ thấy…kìa ai ngang qua bên ngoài cửa kính
kìa ai như từ khi em là nguyệt
Đinh Cường

thức dậy mở cửa nhìn ra
thấy gì chỉ thấy mù sa mịt mùng
thấy gì chỉ thấy mông lung
ngẩn ngơ nhớ bạn muôn trùng cõi xa
bạn về trong giấc mơ qua
sao còn lẩn quất chưa ra khỏi ngày
quạnh lòng mắt dõi hàng cây
thấy gì chỉ thấy chân mây ráng vàng

Lữ Quỳnh
January 25, 2015