Monday, January 26, 2015

1443. Thơ ĐINH CƯỜNG Sáng qua Starbucks nhớ Lữ Quỳnh

ĐINH CƯỜNG
Sáng qua Starbucks nhớ Lữ Quỳnh

- Nhạn bay 
chì than trên napkin
dinhcuong


Sáng mưa tuyết nhẹ
qua Starbucks
nhớ bạn khi nhìn
chim nhạn bay

nói là chim nhạn
cho gần Tết
tháng Chạp buồn không
Quỳnh ơi …

tháng chạp Huế
mưa phùn và lạnh
đi xa mới nhớ
cầu Tràng Tiền

cầu hẹp. qua sông
gió lộng
và ai vin tà áo bay

chúng ta hay sống
vì kỷ niệm
còn luôn nhớ
thuở hàn vi

mặc ai. tuổi già vẫn điệu
mình chỉ mong an nhiên …

sáng ra Starbucks ngồi
nhớ bạn
trời mùa đông
mây cứ xám mù

khi nào gặp lại
uống cốc rượu
như hôm sinh nhật
Nguyễn Xuân Hoàng

ôi thời gian qua mau quá
mới đó mà đã như xa
thương bạn. chúng ta còn lại
hay hỏi thăm về sức khoẻ nhau …

Virginia, January 26, 2015
Đinh Cường