Sunday, January 25, 2015

1440. Thơ ĐINH CƯỜNG Sáng Chủ Nhật cùng Phạm Thành Châu

ĐINH CƯỜNG
Sáng Chủ Nhật cùng Phạm Thành Châu


- Bìa tập truyện mới của Phạm Thành Châu


Cám ơn Phạm Thành Châu
tặng Lời Tỏ Tình. tập truyện
thứ tư vừa in xong. nhà văn
này tặng sách mà không ký tên

nhà văn này không ra mắt sách
vậy mà in bốn tập truyện. không
lỗ vốn. anh có cách của anh. tự
gởi bán qua điện thoại. qua thư 

và gởi sách trước trả tiền sau
truyện anh ai đọc cũng tưởng thiệt
và ai đọc cũng ưng đọc tiếp
như một người bạn nói anh : vua phịa

tôi quen anh như vậy cũng đã lâu
từ những năm bảy mươi ở Huế
anh ra làm phó quận Phong Điền
rồi Phú Vang. rồi cưới vợ Huế

nay là nhà xuất bản Hoàng Thị Thuỷ
chị cũng biết anh viết truyện như thật
chứ không có cô nào. tôi vẫn thích
buổi chiều ở thị trấn Sông Pha ...

tôi đã ngồi bên xe anh chở bao nhiêu
lần. bao nhiêu lần nói chuyện cùng anh
thấy anh là một người bạn hiền từ
bây giờ sống một cuộc sống ung dung

nhà văn như anh cứ thẩn thơ không nhớ
sống rất rộng lượng hay giúp đỡ bạn bè
sáng nay lại ngồi bên anh. một sáng đẹp trời
anh đưa cuốn sách vừa ra tôi nói anh ký tặng.

Virginia, January 25, 2015
Đinh Cường

 Phạm Thành Châu sinh năm 1942 tại Hội An, Quảng Nam. Tốt nghiệp Đốc Sự Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Sài Gòn.

Tác giả 4 tập truyện :

- Bức Họa Khỏa Thân
- Nhớ Huế
- Lý Lẽ của Trái Tim
- Lời Tỏ Tình

Phạm Thành Châu  (Ảnh PCH - 2014)