Tuesday, January 20, 2015

1425. Thơ ĐINH CƯỜNG Khi đọc được thư từ Ninh Hoà


ĐINH CƯỜNG 
Khi đọc được thư từ Ninh Hoà


Người như vạt nắng chiều
tôi như làn sương mỏng
dù ngăn cách bao nhiêu
vẫn tình sâu ý nặng
( Khuất Đẩu )


Đọc mấy dòng thơ anh
tôi ấm người. bỏ chăn
chiếc chăn bông mùa đông
đắp mỗi ngày quen thuộc

như xứ lạnh Đà Lạt
chăn bông như bạn thân
những đêm đi về khuya
chui vào tìm hơi ấm

nhớ không anh Thân Trọng
Điền Trang. đêm nhóm lửa
tiếng hát chị như sao khuya 
và anh ngồi uống rượu

đâu biết đó là nhà văn
một nhà văn lẫm liệt
anh viết cho mấy câu
tôi thật thà sung sướng …


Virginia, January 20, 2015
Đinh Cường 

Chân dung Khuất Đẩu
dinhcuong 2015