Saturday, January 17, 2015

1415. Thơ ĐINH CƯỜNG Và ba người bạn và chiều thứ bảy

ĐINH CƯỜNG 
Và ba người bạn và chiều thứ bảy


Và ba người bạn ra Tông Thái
ăn cơm chiều cùng nhau
khu đại học êm đềm
đâu nói gì. chỉ gặp nhau
là vui. Phạm Cao Hoàng đem
tặng bạn mỗi người một cây đèn
để cạnh computer cho sáng rõ

Nguyễn Minh Nữu vẫn chiếc
xe màu mạ non. ra bãi đậu xe
là thấy. khi nào cũng cùng Nữu
đưa Hoàng về. trên đường cùng
nói chuyện. sáu giớ chiều trời
đã tối đen. xa lộ mịt mùng xe cộ

như vậy có một chiều thứ bảy vui
chạy vòng vòng. nhìn chân trời
loé sáng rồi chìm bên kia rừng cây
rừng cây khô bạt ngàn. mùa đông

và những đốm đèn cứ chạy về đâu
và tôi xuống xe khi Nữu rẽ vào xóm
trở lại sự im vắng. trở lại chiếc ghế
ngồi trước computer tập thể dục đầu óc …

Virginia, January 17, 2015
Đinh Cường 

Phố mùa đông
oil on canvas 24 x 30 in