Saturday, January 3, 2015

1372. Thơ NGUYỄN LƯƠNG VỴ Dấu hỏi giữa hư không


NGUYỄN LƯƠNG VỴ
Dấu hỏi giữa hư không


Tưởng niệm 70 năm, ngày gi thi s Phm HầuNhà thơ Phạm Hầu (1920-1944)
Đưa tay ta vẫy ngoài tận
Chẳng biết xa lòng những ai? (*)
Dấu hỏi giữa hư không vắng lặng
Vẫn vọng âm trên Vọng Hải Đài

Tháng Giêng long lanh trên c
Điện Bàn kêu sương trong lũy tre
Dấu hỏi hẳn đã chìm trong mộ
Hay vẫn lang thang trên đường về?

Chùm hoa dại bên trời rướm nắng
Bảy mươi năm chiều hôm còn tươi
Dấu hỏi xa lòng kia mặn đắng
Một kiếp người mong manh giữa đời!

Ngập ngừng ai vẫn qua êm nhẹ
Một cái nhìn hương, chỉ thế thôi!(**)
Dấu hỏi xa lòng kia giữ nhé
Mộng Lao mộng không lời

Hăm bốn xuân xanh trời khép mắt
Đất sầu thương tiếc giọng quyên xanh
Dấu hỏi giữa hư không thầm nhắc
Xa lòng giấc mộng vẫn cầm canh…


Nguyễn Lương Vỵ
01.2011 hiệu đính 11.2014

Ghi chú:

Thi s Phm Hầu, n khai sinh là Phm Hữu Hầu (02.03.1920 03.01.1944) Quê quán: Gò Nổi, Ðiện Bàn, Quảng Nam. Ông là thi sĩ i hoa, vn số. Thi phm của Phm Hầu được nhà văn Hoàng Minh Nhân u tầm ch có 26 bài, nhưng hn thơ độc sáng, u uẩn, cô liêu một i riêng.
(*) Thơ Phm Hầu (trích trong i thơ Vọng Hải Ðài)
(**) Thơ Phm Hầu (trích trong i thơ Mộng Cù Lao)