Tuesday, December 30, 2014

Tin văn nghệ: Nhà xuất bản Thư Ấn Quán xuất bản tập thơ ĐÊM ÔM ĐÀN UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH của Nguyễn Dương QuangTin văn nghệ:

Nhà xuất bản Thư Ấn Quán xuất bản tập thơ
ĐÊM ÔM ĐÀN 
UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
của Nguyễn Dương Quang


Vừa in xong Thư Quán Bản Thảo số 62 chủ đề KHỞI HÀNH VÀ TÔI, Trần Hoài Thư bắt tay ngay vào việc in tập thơ ĐÊM ÔM ĐÀN UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH của Nguyễn Dương Quang và vừa hoàn tất vào chiều nay 30.12.2014.Tập thơ dày 110 trang in trên loại giấy đặc biệt quí hiếm,  gồm 54 bài thơ và 2 bản nhạc của cùng tác giả, bìa Đinh Cường, phụ bản Đinh Cường và Nguyễn Sông Ba, trình bày Phạm Cao Hoàng. Trần Hoài Thư là người trực tiếp thực hiện.

Đây là quà của nhóm thân hữu Virginia – New Jersey in tặng Nguyễn Dương Quang – một người sống hết lòng với thơ và là tác giả của bài thơ nổi tiếng ĐÊM CUỐI NĂM VIẾT CHO MÁ.

Sách không phổ biến rộng rãi, chỉ dành tặng bạn bè và gia đình.

Xin chia vui cùng nhà thơ Nguyễn Dương Quang và cám ơn anh Trần Hoài Thư về tấm lòng của anh dành cho bằng hữu.

PCH