Wednesday, December 31, 2014

1367. Thơ ĐINH CƯỜNG Bài cuối năm


ĐINH CƯỜNG
Bài cuối năm


Chỉ còn người nằm nhớ những hàng cây
( Trần Thị Nguyệt Mai )


Nhớ hàng cây tôi ra ngoài hít thở
nhìn lên. kìa. ôi  một vầng trăng
chiều ba mươi mốt bóc tờ lịch cuối
có chút tần ngần cầm hoài trên tay

và như vậy còn ghi được 2015
dưới góc những bức tranh sẽ vẽ
những ngày nằm bệnh sao rất nhớ
tấm toile kia trắng toát đang chờ …


Virginia, December 31, 2014
Đinh Cường


Xóm nhà Annandale
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
đinhcường