Wednesday, December 31, 2014

1364. Thơ ĐINH CƯỜNG Và cám ơn Trần Vạn Giã


ĐINH CƯỜNG
Và cám ơn Trần Vạn Giã


Ôi tình từ bạn xa xôi
bên kia gió biển sương đồi cuối năm

tôi ngồi dậy trong âm thầm
cớ sao còi hụ. rừng câm. tối rồi

tuy mới năm giờ chiều thôi
bên bạn sáng đã pha trà uống chưa

mong về gặp lại nơi xưa
đèo Vạn Giã một chiều mưa. đủ rồi

ta còn đi tiếp cuộc chơi …


Virginia, December 30, 2014
Đinh Cường


Cánh chim
Sơn dầu trên canvas  24 x 30 in
dinhcuong