Sunday, December 21, 2014

1338. Thơ ĐINH CƯỜNG Và tưởng nhớ Trương Thìn / Gặp nhau chiều thứ bảy


ĐINH CƯỜNG
Và tưởng nhớ Trương Thìn


Đúng rồi Trương Thìn mất
trước Noël mấy ngày
đọc Khánh Minh mới nhớ
sao tôi buồn chiều nay
Trương Thìn Trương Thìn ơi
nụ cười bạn quá hiền
tiếng đàn và lời ca
thong dong ôi thong dong

tranh vẽ hoài không hết
thơ khóc từng hạt lệ
tượng nặn để đầy vườn
căn gác lầu kỷ niệm [1]

sau này Nguyễn Trọng Tuyển
hẹn nhau sau bốn giờ
bạn người bạn ham vui
hết lòng cùng bè bạn…

Virginia, December 20, 2014 
[1] Thời Trương Thìn làm
giám đốc Viện Y Dược Học Dân Tộc
ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa
có nguyên căn gác lầu để tiếp bè bạn
sau này nghỉ hưu qua mở lớp dạy
và khám bệnh ở đường Nguyễn Trọng Tuyển- Trương Thìn 
Ghi nhanh bút bi - Maryland 1996
dinhcuong


Gặp nhau chiều thứ bảy


Gặp nhau chiều nay vẫn Sài Gòn Quán
vẫn loanh quanh chỉ có mấy người
Phùng Nguyễn từ Maryland qua métro
Nguyễn Quang. Nguyễn Mạnh Hùng đón
Phạm Cao Hoàng cùng tôi đã ngồi chờ
người đến sau cùng là Trương Vũ
tối nay các bạn uống rượu hơi nhiều
vì vui kể về hội thảo văn học Miền Nam

dù sao hai ngày hội thảo ở Calif. vừa qua
cũng có nhiều bài tham luận hay
của các người trẻ sau này nhận định
như bài của Đinh Từ Bích Thúy là thú vị

nhưng cũng có những nhà văn không đến
vẫn mong sao có một tập sách nghiên cứu hay
mà những người của miền Bắc không làm được
và đừng quên công trình của Trần Hoài Thư

sau đó các bạn nói thêm gì nữa không
con gái đi làm về ghé đón tôi xin về trước…

Virginia, December 20, 2014 
Đinh Cường