Thursday, December 18, 2014

1331. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Chậm. và lụt

Hoàng Xuân Sơn
chậm.  và lụt


                      tay còn một nhúm.
                      không hoa


con lừa chui qua lỗ kim
đủng đỉnh như giọt nước chìm qua khe
tôi đi qua phố hàng bè
rồi sao nhớ huế hàng me bay về
đời còn chậm lụt nhiêu khê
nhiều khi gió bạt nghe tôi giọng khàn
đàn bò vẫn đi lang thang
leng keng lục lạc hạt chuông đổ.  rời [1]
xưa.  có khúc núi dựa trời
chừ tôi đi chậm tôi bơi giữa mùa
con lừa đi qua cổng chùa
mai gầy tuổi nhược sương mưa bộ hành [2]


hoàng xuân sơn
13 dec. 2014
[1] “Đàn bò vào thành phố - gieo buồn tiếng hạt chuông”
Trịnh Công Sơn – Du Mục

[2] “Cỡi lừa qua cầu nhỏ - thương tiếc khóm mai gầy
Hoàng Thừa Ngạn – Tam Quốc Chí