Wednesday, December 10, 2014

1304. Thơ ĐINH CƯỜNG Chân dung người luôn đội mũ


ĐINH CƯỜNG
Chân dung người luôn đội mũ

- Người đội mũ 
minh họa dinhcuongCó những người sao cứ lo cho bạn
như Phạm Cao Hoàng, lo lay out
phần ruột. còn  nắn nót lo trình bày
bìa tập thơ đẹp sang trọng
cho Nguyễn Dương Quang
lo cho người bạn này cũng phải
người bạn đã hết lòng cùng thơ

nhớ người bạn một thời có bài
đêm cuối năm viết cho má rất hay
mà ai nhắc đến mẹ là tôi cảm động
tháng mười năm nay tôi chưa về thăm
Salt Lake City nơi mẹ tôi nằm
nghĩa trang đã bắt đầu tuyết phủ

nơi đây tôi gặp người bạn luôn đội mũ
nét mặt đăm chiêu mà tốt vô cùng
có lẽ cũng từ một miền quê êm đềm lắm
nuôi con người luôn sống bao dung ...


Virginia, December 10, 2014
Đinh Cường


Bìa tập thơ ĐÊM ÔM ĐÀN UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
của Nguyễn Dương Quang (Thư Ấn Quán sắp phát hành)