Sunday, November 30, 2014

1273. Thơ ĐINH CƯỜNG Bài tháng Chạp

ĐINH CƯỜNG
Bài tháng chạpNhớ Bửu Chỉ
và Trịnh Công Sơn


Lật qua trang lịch cuối
tháng mười hai đến rồi
tháng cuối của một năm
đất trời như dừng lại

cánh rừng chờ tóc trắng
tuyết phủ một mùa đông
người ngồi trong tịch lặng
nhìn khói trời mênh mông

vẫn lòng ta nhớ bạn
cơn gió nào bên sông
ly cà phê uống dở
ly cà phê hư không

ly rượu nào uống cạn
xưa trên rừng Đơn Dương
bạn bây giờ mù mịt
ta bây giờ sương giăng ...


Virginia, November 30, 2014
Đinh Cường


- Tĩnh vật dưới trăng 
sơn dầu trên canvas 
Bửu Chỉ