Thursday, November 27, 2014

1262. Thơ ĐINH CƯỜNG Đêm ấm cúng tình gia đình


"The First Thanksgiving" (1914), 
by Jennie Augusta Brownscombe (1850-1936) 
oil on canvas, Pilgrim Hall Museum, 
Plymouth, Massachusetts.Khi Nguyễn Âu Hồng từ Seattle gọi chúc mừng Lễ Tạ Ơn
cũng là lúc tôi đang đọc câu cuối bài thơ Nguyễn Thị Khánh Minh
thì thầm thì thầm
Thanksgiving Thanksgiving …[1]
tôi nhớ đến những người bạn ở xa. đêm nay ấm cúng tình gia đình
như Nguyễn Âu Hồng nói hai mẹ con chuẩn bị các món ăn từ trưa

có thể chúng ta không ăn món gà Tây ăn những món ăn Việt Nam
nhưng dù gì con cháu về sum vầy quanh chiếc bàn dài nói cười
cũng hạnh phúc. ngày nay trời quá đẹp. hôm qua như tuyết đầu mùa
chỉ báo hiệu mùa đông về. phất phơ cùng gió chào cánh rừng khô lá 

ôi con cháu về ngồi quanh chiếc bàn dài có những ngọn đèn nhỏ
ăn mừng Lễ Tạ Ơn. tôi chỉ còn biết thì thầm như người thi sĩ kia
Thanksgiving Thanksgiving …

Virginia, November 27, 2014
Đinh Cường

[1] Mơ mộng vòng quay – Nguyễn Thị Khánh Minh – blog PCH 


"The First Thanksgiving" (1915), by Jean Louis Gerome Ferris
(American painter), 1863-1930