Tuesday, November 18, 2014

1229. DUYÊN Buổi sáng đầu mùa đông
D U Y Ê N
Buổi sáng đầu mùa đông

Photo by Duyên - Michigan, November 17, 2014
Lạ lùng thay, buổi sáng nay
Con chim màu đỏ gạch, lại về.
Không chuyền cành,chỉ ẩn dưới tàng cây
Mải miết ngắm nhìn, một ngày rất mới
 
Đầu mùa Đông...
Con chim màu đỏ gạch, lại về.
Ơi, đốm lửa hồng, trong tuyết trắng.
Chim hát líu lo, dòng nhạc cũ, tung tăng chào ngày mới...

Lạ lùng thay, buổi sáng nay
Vẫn con chim màu đỏ gạch,
Lang thang, đốm lửa hồng,  tìm về chốn cũ...
người mong chim về, nên quên cả mùa Đông!


Duyên
Michigan, November 17, 2014
Photo by Duyên - Michigan, November 17, 2014