Sunday, November 16, 2014

1220. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN đọc Đi Qua Khu Rừng Lau của Đinh Cường, nhớ thêm


HOÀNG XUÂN SƠN
đọc Đi Qua Khu Rừng Lau của Đinh Cường,
nhớ thêm


Ảnh PCH – Scibilia 2014qua khu rừng lau nhớ ông Doãn [*]
rất xưa.  ôm cả chiến khu về
cọng gió lum khum đồi kẻ bạc
trời buồn mây lão dưới chân đê

qua khu rừng lau tóc mình thấy
pha sương pha nắng những phiên đời
từng giọt ngủ đàn quên thiên thể
khúc phả lặng vào khuôn chơi vơi

qua khu rừng lau chiều rất ốm
cọng dài ôm cọng ngắn hấp hiu
làm sao ngắt được lùm hoa sóng
níu ngọn thương thân bãi dập dìu


hoàng xuân sơn
15 nov. 2014

[*] Doãn Quốc Sỹ, tác giả truờng thiên tiểu thuyết Khu Rừng Lau