Saturday, November 8, 2014

1201. Hai mươi truyện ngắn Paulo Coelho (Trong tuyển tập Like The Flowing River) - Thân Trọng Sơn dịch và giới thiệuPAULO COELHO
NHƯ DÒNG SÔNG ĐANG CHẢY
(LIKE THE FLOWING RIVER)
 
Thân Trọng Sơn
dịch và giới thiệu

Cuốn sách này ghi lại những chuyện kể về những khoảnh khắc tôi đã trải qua, những câu chuyện tôi được nghe thuật lại và những chiêm nghiệm tại mỗi khoảnh khắc trong từng chặng hành trình trên dòng sông đời tôi. (PAULO COELHO)
Đọc tiếp
http://blackhorseva.blogspot.com/2014/11/73-hai-muoi-truyen-ngan-paulo-coelho.html