Wednesday, November 5, 2014

1190. Thơ ĐINH CƯỜNG Lá đỏ và ghế cũRed leaves (Nguồn: 1ms.net)


Lượm một lá đỏ
dán thành môi ai
muôn vàn lá đỏ
mùa thu rụng đầy

đi về đường cũ
trơ cành cây khô
con chim không hót
đậu im buồn xo

người đi mất hút
giữa rừng lạnh căm
rào rào lá đổ
như tiếng dương cầm

mơ hồ suối nhỏ
mơ hồ nước trong
chiều qua rất nhanh
đã về ghế cũ

người ngồi ghế cũ
khấn thầm câu kinh …

Virginia, November 5. 2014
Đinh Cường- môi lá đỏ 
( lượm chiếc lá nhỏ 
dán thành môi )