Sunday, November 2, 2014

1182. Thơ ĐINH CƯỜNG Để nhớ 49 ngày mất Nguyễn Xuân Hoàng


ĐINH CƯỜNG
Để nhớ 49 ngày mất Nguyễn Xuân Hoàng

- Trịnh Công Sơn - Nguyễn Xuân Hoàng
( ảnh tư liệu DTC )49 ngày bạn sáng nay
sáng chủ nhật gió dữ
dưới San Jose ra sao
bạn bè tới chùa dự

tôi đi bộ không nổi
gió trút lá xoay vòng
gió quất tôi rát mặt
nước mắt chảy Hoàng ơi

bạn nằm im hũ tro
tôi thắp cây nhang nhé
đốm lửa ngoài hư không
mất hút giữa muôn trùng

tôi đứng giữa rừng lạnh
bầy ngỗng trời kêu vang
trở về ngồi cô quạnh
bấm cell phone. còn đâu

còn đâu cậu Hoàng ơi…

Virginia, November 2, 2014
Đinh Cường