Saturday, November 1, 2014

1178. Thơ NGUYỄN LƯƠNG VỴ Mấy bận thu phai / Chiều uống rượu với Võ Chân Cửu ở Bảo Lộc / Trở lại Đà Lạt Autumn landscape – Nguồn: artforsalediscount.comMẤY BẬN THU PHAI


Cặm cụi dịch Ức Trai
Thu phai đà mấy bận
Lá lay hay mộng lay
Người đã xa xa lắm

Đêm lạnh không tiếng dế
Chỉ có tiếng thạch sùng
Tiếng trời là tiếng gió
Cửa sổ khép hờ rung

Đời nay đâu có khác
Cái ác vẫn hoành hành
Giả danh và thâm độc
Bạo quyền còn nhe nanh

Thương tâm dân kiệt máu
Đất nước phải còi xương
Đọc người xưa càng thấu
Đám vua quan bất lương

Hồn quê trong mỗi chữ
Thơ Ức Trai sáng trưng
Cặm cụi ngồi dịch mãi
Để học và nhớ ơn.

09.2014
Ghi chú: Ức Trai là tên hiệu của đại thi hào Nguyễn Trãi (1380 – 1442.)
Ức Trai Thi Tập là tập thơ chữ Hán của Nguyễn Trãi.
CHIỀU UỐNG RƯỢU
VỚI VÕ CHÂN CỬU Ở BẢO LỘC


Trước hiên nhà là suối
Phía xa là núi mờ
Chiều mát lạnh càng khoái
Rượu với bạn chung vui

Thu đã nhuốm hơi gió
Tuổi đã điểm vết nhăn
Thơ văn chưa dứt nợ
Vẫn tào lao nhì nhằng

Biển Qui Nhơn ngày cũ
Trăng Sài Gòn đêm xưa
Tắc kè trên gác trọ
Bóng nhỏ dưới hiên mưa

Ót một cái cho ấm
Nhón một miếng cho nồng
Trọn một đời tình bạn
Đau đáu nắng hư không

Mai ta đi lầm lũi
Bạn ở lại lầm lì
Núi mờ kia với suối
Ngó mông mà nhớ nhau…

07.2012, hiệu đính 08.2014TRỞ LẠI ĐÀ LẠT


Tặng nghệ sỹ Phước Khùng (MPK)

Lạ lẫm đồi và phố
Cà phê Tùng còn đây
Sáng sớm quán thưa khách
Nhạc liu riu mà hay

Bạn cũ giờ vắng hết
Đứa chết đứa biệt mù
Đồi Cù thành sân goft
Còn ta thành thằng khù

Khù thì ngắm các em
Các cô và các chị
Chân hắt bóng qua thềm
Ngực rung theo nắng xế

Phước Khùng rủ uống bia
Nghiêng máy chụp vài tấm
Lang bạt gặp kỳ hồ
Bấm bấm bấm bấm bấm

Rót bia hay rót chiều
Sủi tăm mong với ngóng
Mái Tây mây bay nhiều
Hát nghêu ngao tìm bóng.

07.2012, hiệu đính 08.2014

Nguyễn Lương Vỵ