Thursday, October 30, 2014

1174. Thơ ĐINH CƯỜNG Trưa ở tiệm Present cùng Hoàng Khởi Phong


ĐINH CƯỜNG
Trưa ở tiệm Present 
cùng Hoàng Khởi Phong

Hoàng Khởi Phong - Trương Vũ vẽ
sơn dầu  - tháng 11.2013Cám ơn anh chị Trương Vũ đãi ăn trưa
nhân có Hoàng Khởi Phong ở Sài Gòn qua
cám ơn Nguyễn Minh Nữu ghé chở
vui gặp lại Phạm Nhuận vẫn hào hoa
gặp lại anh chị giáo sư Đoàn Viết Hoạt
giáo sư Đặng Đình Khiết , anh Sung
và Phùng Nguyễn, Lê Phương Thảo
lấy tên chị Đẹp với tập Ve Vãn Sài Gòn
cùng vài tập khác. tôi chưa được đọc …
à quên có Đỗ Hùng vẫn giọng nói oang oang

Lâu gặp nhau là vui. lúc trước Phong từ Calif.
qua. nay về sống Sài Gòn mười năm. đi qua đi lại
tác giả nhiều tập sách trong đó có bộ trường thiên
Người Trăm Năm Cũ  mà tác giả còn viết tiếp.
mong là vậy và mong là viết về những năm tháng
sống ở Việt Nam. mà bạn đã đi cùng khắp
nghe bạn kể đã xuống hầm Điện Biên Phủ …

Gặp lại Hoàng Khởi Phong trưa nay thiếu
Phạm Cao Hoàng. nhớ thời Đà Lạt. nhớ thời
trung uý  Hiển làm trưởng  đồn quân cảnh [1]
để lại kỷ niệm trong nhiều bạn bè văn nghệ
gặp anh em văn nghệ là kiếm cách tha
( một số trốn lính một số nghi ngờ thân bên kia )
thôi như vậy cũng vui để nay có chuyện kể

khi chia tay ra về tôi nói với chị Trương Vũ
chỉ còn mong sức khoẻ. còn gặp được nhau là quý...


Virginia, October 30, 2014
Đinh Cường 


[1] Hoàng Khởi Phong tên thật Nguyễn Vinh Hiẻn
Khóa 15 trừ bị Thủ Đức , phục vụ ngành Quân Cảnh

Nhà văn , nhà thơ đã xuất bản rất nhiều tác phẩm …


- Chị Trương Vũ- Hoàng Khởi Phong - Phùng Nguyễn - Lê Phương Thảo ( chị Đẹp ) - Đinh Cường ( đứng )
tiệm Present - Annadale, Virginia October 30, 2014