Monday, October 20, 2014

1141. Thơ NGUYỄN LƯƠNG VỴ Thăm Sơn Núi ở Bảo Lộc

NGUYỄN LƯƠNG VỴ
THĂM SƠN NÚI BO LC

Nguyễn Đức Sơn – Nguyễn Lương Vỵ   Bảo Lộc  7.2012
Mười chín năm gặp lại
Sơn Núi vẫn ngon lành
Banh miệng khè một cái
Chào nhau hoa lá cành

Cỏ ướt Đêm Nguyệt Động
Mướt rượt hết lông măng
Tịnh Khẩu mà rúng động
Hột/Thì/Le … buốt trăng

Hớp hết gió cô độc
Quái kiệt ngửi đất trời
Thúi thơm đều vỡ óc
Trong tiếng khóc muôn đời

Chay tịnh mà nói tục
Thơ thần mà chửi um
Chánh hiệu ba la mật
Chẳng biết đâu mà lần

Thôi thì mần một phát
Vỗ vai cười thiệt to
Quán vắng không vặn nhạc
Chào nhau cười thiệt to…

07.2012, hiệu đính 08.2014


Ghi chú: Sơn Núi (Thi sỹ Nguyễn Đức Sơn,) sinh năm 1937 tại làng Dư Khánh, tỉnh Ninh Thuận, gốc Thừa Thiên – Huế. Ông là quái kiệt của thi ca miền Nam. Những tác phẩm thơ đã xuất bản: Bọt Nước (1965,) Hoa Cô Độc (1965,) Lời Ru (1966,) Đêm Nguyệt Động (1967,) Tịnh Khẩu (1973,) và rất nhiều thơ chưa công bố. Hiện Sơn Núi đang sống ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Những chữ in nghiêng trong bài thơ là tên tập thơ và thơ của Nguyễn Đức Sơn.