Tuesday, October 14, 2014

1122. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều đọc lại thơ bạn trên báo xuân cũ


                  Ảnh PCH – Scibilia, September 2014


ôi. thơ anh
như cánh bướm
như nụ cười
cái chết.
(Nguyễn Xuân Thiệp)


Không gì buồn hơn
giữa chập choạng tối
trời mưa lay bay
cây phong sau nhà
lá ửng đỏ. như rượu

rượu không ai uống cùng
Thiệp ơi. thôi thì đọc
lại trang thơ của bạn
trên Trẻ xuân năm ngoái
mới đó lại làm báo xuân

thời gian. thơ bạn vẫn
như cánh bướm kia.
tạo ra những chấn động.
rền trên những phế tích.
của ngày qua

butterfly effect
hay hiệu ứng những hạt lệ
đúng rồi làm sao quên
Sagan. nàng như thầm
thì nói cùng chúng ta
Bonjour tristesse...

còn gì buồn hơn
lúc chập choạng tối
con sóc đến vẫy đuôi
chào. xin thêm hạt đậu
ra đào cất giấu 
rồi phóng thật nhanh
lên cao. đi ngủ

và Thiệp ơi giờ này
trong căn phòng ấy. ở Dallas
bạn đang làm gì
trong bóng đêm về
nhớ không. thời Đà Lạt
bên đống lửa.
đốt bằng trái thông khô [1]

nay những người bạn
chúng ta yêu quý đã ra đi
gần hết ...
chỉ còn lại giọng blues buồn
chỉ còn màu trời đêm
không ánh sao. và nước mắt.

Virginia, October 14, 2014
Đinh Cường

[1] Hiệu ứng cánh bướm
thơ Nguyễn Xuân Thiệp
Trẻ – Xuân Giáp Ngọ 2014


- Bìa tập truyện Françoise Sagan


- Trong bóng mùa thu
phác thảo màu trên giấy
dinhcuong