Monday, October 13, 2014

1120. Thơ ĐINH CƯỜNG Và vài câu rời gởi trời mù sương


ĐINH CƯỜNG
Vài câu rời gởi trời mù sương

 
Mù sương nhớ phố lên đèn
nhớ con dế gáy nửa chừng rồi im

mù sương xưa trên cao nguyên
nhớ con dốc xuống như chìm trong mơ

mù sương trên nóc nhà thờ
con gà đen thấy lờ nhờ đốm xanh

bỏ đi. người bỏ sao đành
trong mù sương có đốm nhang giữa trời

tôi khấn gì. tôi khấn ai…

Virginia, October 13, 2014 
Đinh Cường

- Người khấn giữa trời
  sơn dầu trên canvas
  dinhcuong