Sunday, October 12, 2014

1112. Thơ LỮ QUỲNH Lá thu phongEarly Autumn Reflections Watercolor Painting Acrylic Print by Michelle Wiarda
con đường sáng nay
lá phong đỏ rực
ngọn đồi vòng quanh
thơm mùi cỏ mới
chân bước nhẹ tênh

mùa thu mây thấp
nhớ trang sám pháp
thức đọc đêm qua
nhận tri bóng tối
vô lượng vô biên

mặt đường úp mặt
một giọt sương mai
là  dòng suối mát
một lá phong phai
là tờ kinh Phật

Lữ Quỳnh
11- 2014