Wednesday, October 8, 2014

1103. THƠ JAROSLAV SEIFERT Nhà thơ người Czech (1901-1986) Giải thưởng Nobel Văn học 1984 - Thân Trọng Sơn dịch và giới thiệuCuộc đời Jaroslav Seifert kéo dài hơn 3/4 thế kỷ XX trên một đất nước trải qua nhiều chế độ chính trị khác nhau: Đế quốc Áo Hung ( đến 1918 ), Cộng hoà Tiệp Khắc ( 1918 - 1960 ), Cộng Hoà XHCN Tiệp Khắc ( 1960 - 1990 ), Cộng Hoà Liên Bang Tiệp Khắc ( 1990 - 1992 ), Cộng Hoà Séc - Czech (  từ 1-1-1993 ).

Tuy khởi nghiệp là một nhà báo, Jaroslav Seifert đã sớm từ bỏ lĩnh vực báo chí để chú tâm vào thơ ca. Từ khuynh hướng siêu thực ban đầu, ông chuyển dần sang nội dung thời sự, chính trị, chọn thái độ phản kháng, chống lại những chính sách độc tài, hạn chế tự do. Hội Nhà Văn Tiệp Khắc ( mà ông là chủ tịch từ năm 1969 ) bị giải thể. Tác phẩm của Jaroslav Seifert bị cấm và chỉ được xuất bản dưới hình thức samizdat ( tự in ấn và phổ biến ) rồi được thế giới biết đến qua các bản dịch tiếng Anh xuất bản ở nước ngoài.

Một mảng lớn thơ ca của ông còn viết về những đề tài phi chính trị, ca ngợi tình yêu, hạnh phúc với những giá trị vĩnh cửu.

Năm 1984, Jaroslav Seifertđược Viện Hàn Lâm Thuỵ Điển trao giải Nobel Văn học, vinh danh sự nghiệp " thơ ca chứa đầy sự tươi mới, nhạy cảm và giàu sáng tạo, biểu hiện một hình ảnh rõ ràng của tinh thần và sự đa dạng không thể khuất phục của con người ".


Thân Trọng Sơn


Đọc tiếp