Sunday, October 5, 2014

1092. THÂN TRỌNG SƠN ÉDITH PIAF, tiếng ca huyền thoại của con chim sẻ nhỏ


THÂN TRỌNG SƠN
ÉDITH PIAF, tiếng ca huyn thoi
ca con chim sẻ nh


ÉDITH PIAF (1915-1963)i bu tri Paris (1)

i bu tri Paris, ngày 19 tháng 12 năm 1915 đã ra đi bé gái Édith Giovanna Gassion. Giy khai sinh chính thc ghi nơi sinh là bnh vin Tenon, qun 20, Paris, nhưng nhiu ngưi li truyn nhau là Édith sinh ra trên lề đưng, trưc nhà số 72 đưng Belleville, thuc Ménilmontant, mt khu phố bình dân cũng ở qun 20. Có lẽ chỉ vì chi tiết này phù hp hơn vi nhng gì liên quan ti cuc đi ca ngưi sẽ trở thành huyn thoi ca nn ca nhc Pháp : gia cnh tm thưng, tui thơ u ám, sc khe mong manh, tình duyên ln đn, sự nghip gp ghnh, tui thọ ngn ngi.

Đọc tiếp