Saturday, October 4, 2014

1090. Thơ ĐINH CƯỜNG Thăm bạn đã dọn về nhà mới
ĐINH CƯỜNG
Thăm bạn đã dọn về nhà mớiNhà gần bên phố Nhà Ga
sông An Cựu có chảy qua không nờ [1]

nhớ sao thảm lá vàng mơ
năm kia ra bến chiều mù sương bay

bạn đưa thêm áo. mặc này
kẻo không cảm lạnh. đổi mùa. cuối năm

nhớ cây cầu, hàng platane
bức tranh bửu chỉ vẽ. lăn mặt trời đỏ au

nhớ sao nhà cổ mấy tầng
nhớ sao những bậc cầu thang lên lầu

chiếc cầu thang gỗ ngả màu
như xưa lắm. bước chân nào đã dẫm lên

từ ngày bạn dọn nhà. quên
chưa qua thăm lại. mà tưởng là đã qua [2]

bởi vì cứ nhớ sông xưa
sông Loiret. hai đứa đứng trên cầu bâng quơ...

Virginia, October 4, 2014
Đinh Cường

[1] Sông Loiret, Trịnh Công Sơn gọi sông An Cựu
[2] Nhà mới Đặng Tiến ở Rue de la Gare, Orléans.


- Đinh Cường - Đặng Tiến – Orléans 11 – 2010


- Minh Nguyệt - Đinh Cường - trước nhà ĐT- MN cũ


Sông Loiret, Orléans
Ảnh Đinh Cường - 2010