Tuesday, September 30, 2014

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI Tạp chí văn học nghệ thuật THƯ QUÁN BẢN THẢO Số 61 – Tháng 10.2014
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Tạp chí văn học nghệ thuật

THƯ QUÁN BẢN THẢO

Số 61 – Tháng 10.2014

Chủ đề:

HIỆN TƯỢNG VĂN CHƯƠNG NỮ GIỚI MIỀN NAM320 trang
Tranh bìa: Đinh Cường
Phụ bản: Thân Trọng Minh – Trần Quí Thoại

Muốn có số báo này, liên lạc với nhà văn Trần Hoài Thư
qua địa chỉ email:


tranhoaithu16@gmail.com