Tuesday, September 2, 2014

991. Thơ ĐINH CƯỜNG Gởi Chơn đang ở Đà Lạt mai về


  ĐINH CƯỜNG
Gởi Chơn đang ở Đà Lạt mai về

- Bặt âm 
sơn dầu trên giấy 
dinhcuong 
( đã tặng Tô Thuỳ Yên )Con chim nhào chết khô trên cửa,
Cửa đóng tự ngàn năm bặt âm
( Tô Thuỳ Yên )


Chơn hỏi vì sao thành phố chim chết
Chơn đang ờ Đà Lạt mai về Đà Nẵng

Đà Lạt mùa này sáng nắng chiều mưa
cũng mới vừa được e-mail Đỗ Tư Nghĩa

nói đã chuyển thư cho Nguyễn Hàng Tình
nhớ các bạn ra ngồi quán nhỏ đồi thông

nhớ Đà Lạt cũng như sao luôn nhớ Huế
phải chăng Sài Gòn là nơi chốn lớn lên

như mưa Sài Gòn sao mà chớp nhoáng
chỉ đủ chạy vào cùng  trú mái hiên

nay mái hiên đã thành tòa cao ốc
chỉ có người cùng trú biệt tăm

nên hỏi sao thành phố chim chết rứa anh
cũng bởi vì hai câu thơ Tô Thuỳ Yên nữa

như nhìn con chim sẻ chết trên sân nhà thờ
khi về tìm lại thời ấu thơ ở Thủ Dầu Một …

Virginia, September  2, 2014

Đinh Cường 

- Thành phố chim chết 
sơn dầu trên bố 30 x 30 in 
dinhcuong 7- 2014