Monday, September 1, 2014

983. Thơ ĐINH CƯỜNG Ghi chú thêm sáng thứ hai ngày lễ Lao Động


ĐINH CƯỜNG
Ghi chú thêm sáng thứ hai ngày Lễ Lao Động

- Mùa thu 
sơn dầu trên giấy 
dinhcuong 


Vòng quanh vườn. quanh xóm xong
sẵn chân đi bộ qua rừng. ra cà phê

Starbucks đã quá quen
khỏi cần tên ghi nơi ly làm gì

cứ ly dark nhỏ mà đưa
đôi khi thêm warm croissant. nóng giòn

ngoài khung kính trời xanh trong
đã qua tháng chín. thunderstorm là thường

tháng mười thì lá đã hườm
từ xanh qua đỏ. tím. vàng cam thảm dài

là mùa thu đến. mênh mông 
lá sao là lá bay vàng kín sân

mây bay như thấp xuống gần
đàn chim như cũng tần ngần ngại bay

tần ngần ...cào lá năm nay
là năm thứ mấy. ngẫm hoài chưa ra

bạn đi xa. bạn ở xa
chỉ còn ta với lá đầy. xác khô.

Virginia, September 1, 2014
Đinh Cường

- Người thổi tù và
sơn dầu trên giấy
dinhcuong