Thursday, September 25, 2014

1063. Thơ NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

HẠT MƯA

Em giơ tay hứng giọt mưa mùa đông
Nhịp nước nào rơi trong tiếng lạnh lùng
Tay em bé nước tràn không đủ nắm
Nên buồn buồn nước vỡ bâng khuâng

1965ĐIỆP KHÚC

Mang hai bàn tay trắng
Tôi vào đời rưng rưng
Chân đi chưa hết nắng
Ngày đã úa sau lưng

Tôi viết bài thơ ngắn
Nói về những sớm mai
Đời viết bài thơ tôi
Đầy những tiêng thở dài

Tôi hát hoài điệp khúc
Lời buồn sau như đêm
Gối chăn cuộn mình khóc
Bàn ghế im lặng nhìn

Tôi bước đi quanh quẩn
Đời chật như căn phòng
Bốn bức tường u ẩn
Biết gì về tôi không

1976
(Tập thơ Tặng Phẩm, 1991)


Đọc tiếp