Tuesday, September 23, 2014

1057. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Chim và người

Hoàng Xuân Sơn
chim và người


Chim đêm – Oil on canvas 24 x 26 in.
dinhcuong


chim về cột mốc cành thung
biển xóa nghĩa ngữ nường tung bay rồi
dấu đen.  có những nốt rời
tiếng hát cháy bỏng.  hồn trơi.  chập chờn
cái thập ác kéo lê.  bồn
nước sụp.  vỗ thề điệu hờn cung mi
ngón tay kéo rừng lên khuy
đá đàn đục bỏ tà huy về mầu
thị nương đã hút con tầu
mà người vẫn đứng sầu âu ngậm buồn
chim lần chuỗi hạt mây tuôn

hoàng xuân sơn
20 sept. 14