Sunday, September 21, 2014

1055. LỮ QUỲNH Ngọn lửa vô úyẢnh internet  -  Nguồn: www.daophatngaynay.com
Gửi hương linh Nguyễn Xuân Hoàng


anh ra đi thực rồi sao
hình hài gió lửa thuở nào giờ đây
đau thương cát bụi đong đầy
trăm lời hộ niệm cùng mây đưa người
hồng trần. cõi tạm mà thôi
rồi ra ai cũng một nơi quay về
Nam Mô A Di  Đà Như Lai.

12g30 trưa 21-9-2014.
Nghĩa trang Oak Hill, San Jose

Lữ Quỳnh