Wednesday, September 17, 2014

1043. Thơ ĐINH CƯỜNG Sáng bên rừng


Người đang uống rượu
Ảnh PCH- Scibilia, 13.9.2014


Hai hôm không thấy rừng Scibilia
trên blog Phạm Cao Hoàng
phân vân không biết người chụp đi đâu
rừng với mây. người đang uống rượu
rất hay. ống kính nhìn từ hai tàn cây lớn

như hai người bạn già lâu năm
người bạn già kia vừa mới mất

sáng đi bộ qua rừng trời lạnh gắt
lá đã thay màu lót thảm mùa thu
bạn đã đi xa đâu có quay về
biển vẫn đó muôn đời sóng vỗ
ngọn sóng nào xoá lấp tuổi thơ
bạn vẫn mong có ngày trở lại
nhưng thôi. nay sóng đã xa bờ

tôi xa bạn. sáng bên rừng đứng lặng
không thấy gì chỉ thấy có mây trôi [1]

Virginia, September 1, 2014
Đinh Cường
[1] thơ Hoài Khanh 

Mùa thu tím
sơn dầu trên giấy 8 x 11 in
dinhcuong  -  1997
( coll. Giao - Chinh )