Thursday, September 11, 2014

1017. Thơ ĐINH CƯỜNG Trưa trên phố Georgetown


Key Bridge, Georgetown – Nguồn: Wikitravel.orgNhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố kia tôi về
( Trịnh Công Sơn )


Tôi về bên phố Georgetown
trưa ra đứng ngóng kênh đào phía sau

hẻm qua con hẻm về đêm
điệu blues jazz. trưa vắng im quá chừng

sông Potomac nước xanh hơn
hai bờ cây chạy mút hàng từ xa

nơi đây nhớ phố quê nhà
lâu lên đi dạo Georgetown đỡ buồn

trưa nào trên phố Cao Nguyên
trưa nào trên phố Sài Gòn chuyển mưa

tôi về trên phố ban trưa
nhớ câu hát bạn thuở vừa đến B'lao


Virginia, September 11, 2014
Đinh Cường 


- Đứng bên đời kia 
  sơn dầu trên canvas 40 x 40 in 
  dinhcuong 
 ( coll. Dr. Hồ Phan Hà - Houston, Texas )