Sunday, September 7, 2014

1007. Thơ ĐINH CƯỜNG Sáng chủ nhật ngồi ở quán Le Blédo - Đà Lạt Phạm Thành Châu phone cho Nguyễn Dương Quang


ĐINH CƯỜNG
Sáng chủ nhật ngồi ở quán Le Blédo - Đà Lạt
Phạm Thành Châu phone cho Nguyễn Dương Quang


Quán Le Blédo, Springfield (VA) - Ảnh PCH - 2014


Đổi khăn bàn trắng mới
bình hoa tươi nhỏ thôi
cũng làm nhớ Đà Lạt
hoa oeillet từng bàn

gọi thăm bạn Đà Lạt
giờ này mười giờ đêm
con dốc Duy Tân xuống
nhớ chiếc cầu bắc ngang

hỏi bạn tuyển tập Dran
cuối năm này đưa in
dãy phố huyện nhỏ ấy
sao như tiếng chiều êm

Sao Trên Rừng quá đẹp
ngôi nhà gỗ màu xanh
biển dâu giờ đã khác
dấu vết còn My ơi

đồi nghe như ú ớ
cảnh vẫn còn sơ khai {1]
như đêm khuya năm ngoái
cùng nhau qua phố Dran

sáng nay nơi quán quen
bình hoa tươi gợi nhớ
phone thăm Nguyễn Dương Quang
ngồi trong đêm Đà Lạt

sáng bên này. Springfield …

Virginia, September 7, 2014
Đinh Cường


[1] theo câu thơ của Nguyễn Đức Sơn:
Buồn sao như lá héo hon
Đồi nghe ú ớ hãy còn sơ khai
( Tiếng ru em )


Người đang uống rượu
Ảnh PCH - Scibilia, September 7, 2014

- Căn nhà gỗ màu xanh nơi My ở hồi xưa
Dran 2013 ( ảnh DC )

- Bửu Ý - Đinh Cường - Nguyễn Dương Quang
trước căn nhà đường Nguyễn Công Trứ
nơi Nguyễn Đức Sơn ở hồi xưa
Dran 2013 ( ảnh Nguyễn Sông Ba )