Sunday, September 7, 2014

1005. Thơ ĐINH CƯỜNG Mừng sinh nhật tác giả Thắp Tình


ĐINH CƯỜNG
Mừng sinh nhật tác giả Thắp Tình


Bìa tập thơ Thắp Tình của Thành Tôn
Nguồn: Trang Vuông Chiếu/Luân HoánThắp tình cho sáng đến nay [1]
Thành Tôn bảy mốt tuổi Tây tới rồi

theo tuổi ta là bảy hai
sau bảy lăm tù tám năm mới về

lao tù Cộng Sản sơn khê
đèo heo hút gió bốn bề rừng vây

và rồi bạn cũng qua đây
H.O mấy. vui thay nụ cười

nụ cười bạn. sao hiền ghê
gom bao sách cũ hỏi gì cũng ra

những lần về Santa Ana
khi nào cũng rất thiết tha chí tình

chở đi thăm bạn bè thân
ra ngồi quán Factory sum vầy

đôi khi cho sách. đóng tay
từng tép một photocopy ai bằng

âm thầm. chứ ít nói năng
mà sao đọng lại tình thâm bạn bè

sinh nhật bạn. đôi câu nghe …

Virginia, September 7, 2014
Đinh Cường

[1] Thành Tôn tên thật Lê Thành Tôn
sinh ngày 9 tháng 9 năm 1943 tại Lộc Phước,
Đại Lộc, Quảng Nam, tác giả tập thơ Thắp Tình
-Nhà xuất bản Ngưỡng Cửa, 1969

( theo Tác Giả Việt Nam – Lê Bảo Hoàng ) 


Chân dung Thành Tôn 
dinhcuong - 2014


- Đinh Cường - Nguyễn Xuân Thiệp - Huy Phương - Thành Tôn 
Cà phê Factory - California, 2013