Tuesday, August 19, 2014

936. Thơ ĐINH CƯỜNG Reply @ Huy TưởngĐINH CƯỜNG
Reply @ Huy Tưởng


- Người ngồi cũ kỹ
  sơn dầu trên giấy
  dinhcuong
Mẹ cha ngàn kiếp nào ngờ
Đời cha mạnh giỏi cũng nhờ rong chơi
( Nguyễn Đức Sơn )


Faifo là Phố Hoài thôi
rêu xanh mái cũ. người ơi xa người

Tam Kỳ cũng cách đó thôi
đường vô Nam. thị trấn tôi đến rồi

nay người tứ xứ rong chơi
tuổi chúng ta tuổi về hưu còn gì

không ham mới mẻ làm chi
dăm câu lục bát như ghi tấm lòng

rằng xưa sao. giờ vẫn mong
giữ trong nhau chút mặn nồng. tàn phai

là tháng ngày dài đã nghiêng …

Virginia, Aug 19, 2014
Đinh Cường

- Sâm Thương - Huy Tưởng - Như Hạnh - Đinh Cường ( đứng )
  Givral – Sài Gòn, 2010