Thursday, August 14, 2014

924. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Bất tử / Kính tặng thi sĩ
bất tử


       ở đâu cũng có những cô gái đẹp


con mắt nằm dọc ngó qua khe
trời vẫn tối hù
đất nín khe
lập thệ.  một con đường đất đỏ
vái lạy thiên thu
bệt máu
nhòe
kính tặng thi sỹ


gom suối lá mừng nửa đời chất đống
gió khô ơi đừng mượn lửa nam lào
dù đuối lả xin hãy còn thơ mộng
mưa khói về lay nhẹ tuổi cần lao


hoàng xuân sơn
tháng 6/7-2014


Cỏ may và mây trắng - Ảnh PCH –  Scibilia, August 14, 2014