Friday, August 1, 2014

900. Thơ ĐINH CƯỜNG Nhớ tiếng tù và chiều đồi núi


Ảnh internet
Vừa vẽ xong người thổi tù và
chiều tà trên đồi. gặp bộ râu
trắng đẹp như Dostoi
̈evski của
Ngô Phan Lưu. mới đọc lần đầu
trên cánh bay của chuông chùa

mừng anh vừa qua định cư ở
San Jose. khi trước ở Tuy Hòa
nghe Tuy Hòa là nhớ cái thị xã
êm đềm. xưa có lần tôi ghé qua
những người bạn văn hiền lành

không hiểu sao chiều nay nhớ
tiếng tù và. lâu không còn nghe
tiếng chuông chùa. nhớ đại hồng
chung ở chùa Tây Tạng. trưa ghé
nằm dưới nền xi măng mát lạnh

nhớ câu thơ Nguyễn Đức Sơn
năm xưa núp dưới đại hồng chung
lâu không nghe tiếng chuông chùa
chiều nay như vang lên tiếng tù và
ôi núi đồi. mờ xa mịt mùng Dran

Virginia, Aug 1, 2014 
Đinh Cường

- Người thổi tù và
sơn dầu trên giấy 10 x 12 in
dinhcuong 7 - 2014