Thursday, July 24, 2014

Chia buồn cùng gia đình nhà báo Nguyễn Minh Diễm
PHÂN ƯUNhận được tin buồn:

Nhà báo Nguyễn Minh Diễm
đã qua đời chiều ngày 23.7.2014
Tại Virginia, Hoa Kỳ


Thành thật chia buồn cùng gia đình
và nguyện cầu hương hồn người quá cố
sớm an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng


Đinh Cường   Trương Vũ   Nguyễn Xuân Thiệp   Trần Hoài Thư  
Nguyễn Tường Giang   Phạm Nhuận  Hoàng Khởi Phong   Phạm Thành Châu  
  Nguyễn Thế Toàn   Đặng Đình Khiết   Nguyễn Trọng Khôi  
 Hoàng Xuân Sơn  Nguyễn Âu Hồng   Mai Quang   Nguyễn Ngọc Phong 
Phạm Cao Hoàng   Phùng Nguyễn   Nguyễn Thị Thanh Bình  
Trần Thị Nguyệt Mai   Hoàng Thị Bích Ti   Lãm Thúy
   
Bấm vào ảnh chữ trên để xem rõ hơn